Wim Manshande, Smeding

“Het mooie van de nieuwe ISO 14001-norm is dat er meer betrokkenheid en draagvlak van de directie wordt gevraagd.”
 
 

Certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 voldoet aan eisen EED

29-01-2018 In oktober 2017 heeft SCCM het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 gepubliceerd. De aanleiding voor de ontwikkeling van dit certificatieschema is de mogelijkheid om met een certificaat op basis van dit schema te voldoen aan de plicht uit de Europese Energy Efficiency Directive (EED) een ‘energie-audit’ uit te voeren.

Factsheets RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceert factsheets waarin wordt vastgelegd of met een certificaat op basis van het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 geheel (of gedeeltelijk) wordt voldaan aan de eisen die aan de energie-audit worden gesteld. Deze factsheets vormen een advies aan de Omgevingsdiensten. SCCM heeft het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 bij RVO ingediend ter beoordeling. Recent heeft RVO besloten om de beoordelingssystematiek te gaan wijzigen, certificatieschema’s zullen strenger worden beoordeeld. Dit betekent dat er een vertraging is opgetreden in de publicatie van nieuwe factsheets. Het zal nog tot medio maart 2018 duren voordat er nieuwe factsheets worden gepubliceerd. De certificatieschema’s waarvoor al een factsheet is gepubliceerd zullen ook opnieuw worden beoordeeld.

Schema SCCM voldoet aan eisen EED

Voor wat betreft het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 van SCCM kunt u ervan uitgaan dat dit ook bij een strengere beoordeling aan alle EED-eisen voldoet. Een belangrijk verschil ten opzichte van andere certificaten is dat in de EED al de mogelijkheid is vastgelegd dat een ISO 14001-certificaat kan worden gebruikt wanneer gewaarborgd is dat de energieanalyse met voldoende diepgang is uitgevoerd. Dat is met schema van SCCM het geval.

Advies SCCM

Belangrijk om te weten is dat de RVO-factsheet een advies is aan de Omgevingsdienst. Uiteindelijk bepaalt de Omgevingsdienst of een certificaat wel of niet wordt geaccepteerd. Ons advies is daarom om contact op te nemen met de Omgevingsdienst en afspraken te maken over de acceptatie van de aanvulling op het ISO 14001-certificaat in het kader van de EED-plicht. Wij gaan ervan uit dat dit zonder problemen wordt geaccepteerd, sterker nog: het zal worden gewaardeerd dat de ‘ISO 14001-route’ wordt gekozen!

Database gecertificeerde bedrijven

Organisaties gecertificeerd op basis van het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 worden als zodanig aangemerkt in de database van gecertificeerde organisaties op onze website.

Meer informatie over het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 vindt u hier.

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2467) 7368 vestigingen
ISO 50001 (24) 35 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (375) 1430 vestigingen
EMAS (3)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001