Camiel Wouters, Initial

“Op elk werkoverleg is veiligheid het eerste agendapunt. We roepen medewerkers nadrukkelijk op om gevaarlijke situaties te melden.”
 
 

Informatieblad ISO 14001 voor toezichthouders

De aanwezigheid van een ISO 14001-gecertificeerd milieumanagementsysteem betekent dat er veel informatie beschikbaar is die interessant is voor toezichthouders. Er is bijvoorbeeld een overzicht van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De organisatie moet zelf controleren of de wetgeving wordt nageleefd.

SCCM heeft een informatieblad opgesteld met een overzicht van eisen uit de ISO 14001-norm die interessant zijn voor een toezichthouder. Ook wordt ingegaan op de relatie met het certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001. Met dit certificaat kan een organisatie aantonen te voldoen aan de eisen uit het EED ten aanzien van een energieaudit.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2465) 7346 vestigingen
ISO 50001 (23) 33 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (370) 1444 vestigingen
EMAS (3)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001