Ad van Elsacker, Drukkerij Damen

“Eigenlijk is ons documentbeheerssysteem niets meer dan de Microsoft Office-programma’s Word en Excel slim aan elkaar gekoppeld.”
 
 

Adviseursmiddag ISO 14001

De SCCM adviseursmiddagen zijn bedoeld om externe adviseurs die organisaties ondersteunen bij de invoering van milieumanagementsystemen op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op dit terrein. Tijdens de adviseursmiddag komen onder andere aan de orde vragen rond de implementatie van de ISO 14001-norm, ontwikkelingen op het gebied van milieuwet- en regelgeving en er wordt ingegaan op het thema energie, dat ook tijdens de harmonisatiedagen voor auditors van certificatie-instellingen centraal heeft gestaan. Wat zijn de wettelijke eisen en wat mag je van een gecertificeerde organisatie verwachten.

In 2016-2017 is de eerste ronde van adviseursmiddagen geweest. Aan deze ronde hebben, verdeeld over 5 middagen, in totaal circa 150 adviseurs deelgenomen. Tijdens de eerste ronde adviseursmiddagen is vooral ingegaan op de verschillen tussen de oude versie van ISO 14001-norm uit 2004 en de nieuwe versie uit 2015. Nu gaan we dieper in op de interpretatie van onderdelen van de norm.

De adviseursmiddag over ISO 14001 heeft plaatsgevonden op 16 oktober 2018. Op dit moment kijken we of er een nieuwe bijeenkomst wordt gepland. Heeft u interesse in een volgende adviseursmiddag, dan kunt u hier uw gegevens achterlaten. Wij houden u dan op de hoogte als er een nieuwe adviseursmiddag wordt gepland.

Programma

De bijeenkomst begint om 12.30 uur met een lunch, de inloop is vanaf 12.00 uur. Het programma duurt tot ongeveer 17.00 uur waarna er nog gelegenheid is om na te praten.

Tijdens de tweede ronde ISO 14001-adviseursmiddagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wet- en regelgeving ten aanzien van ‘energie’ relevant voor ISO 14001-gecertificeerde organisaties
  • Implementatie van wettelijke eisen met betrekking tot ‘energie’ in relatie tot eisen uit de ISO 14001-norm
  • SCCM certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001
  • Ontwikkelingen met betrekking tot milieu wet- en regelgeving
  • Nieuwe informatiebladen en instrumenten van SCCM (waaronder milieuprestatiemeting)
  • Cases gericht op de interpretatie van de ISO 14001-norm (bijv. met betrekking tot uitbesteding en inkoop; levenscyclusperspectief en communicatie)
Sprekers/trainers

Henk Tomassen is directeur van BTEQ B.V. en heeft jarenlange ervaring met advisering op het gebied van de milieu- en omgevingsregelgeving aan zowel overheden als bedrijven. In zijn advieswerk houdt hij zich met name bezig met de meer complexe bedrijven met externe veiligheidsrisico’s (IPPC-, Brzo- en Bevi-bedrijven). Daarnaast is Henk een ervaren auditor op het gebied van de kwaliteit-, G&VW- en milieumanagement (ISO 9001, OHSAS 18001/ISO45001 en ISO 14001) en begeleidt hij bedrijven bij het opzetten, implementeren en verbeteren van KAM-systemen.

Frans Stuyt is directeur van SCCM en vanuit die rol lid van zowel de NEN-normcommissie van ISO 14001 als ISO 45001. Hij is daarmee goed op de hoogte met de achtergronden van beide normen en de overeenkomsten en verschillen tussen beide normen. Door de directe betrokkenheid bij de opstelling van de certificatieschema’s en informatiebladen van SCCM en de afstemming met certificatie-instellingen en leden van colleges van deskundigen van SCCM is hij bekend met de ervaringen in de praktijk.

Bestemd voor?

De adviseursmiddag is bedoeld voor externe adviseurs die organisaties ondersteunen bij het implementeren van milieumanagementsystemen.

Wanneer?

De adviseursmiddag vindt plaats op dinsdagmiddag 16 oktober 2018 van 12.30 tot 17.00 uur. Er kunnen maximaal 30 adviseurs deelnemen. Deelname op volgorde van aanmelding.

Locatie

De adviseursdagen vinden plaats bij Conferentiecentrum Bergse Bossen, Traay 299, Driebergen. De routebeschrijving kunt u vinden op de website van de Bergse Bossen.

Kosten

De deelnamekosten bedragen € 250,- inclusief lunch en exclusief BTW. De factuur dient vooraf te zijn betaald. Er kunnen maximaal 30 adviseurs deelnemen. Deelname op volgorde van aanmelding.

Voorwaarden en annuleren

Aanmelden

Inschrijving kan uitsluitend via het aanmeldingsformulier op onze website. U ontvangt voor iedere inschrijving een schriftelijke bevestiging. Vier weken voor de datum van de adviseursmiddag ontvangt u bericht of de bijeenkomst definitief doorgaat. De geplande datum is onder voorbehoud van voldoende deelname. Op verzoek ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. Er kunnen maximaal 30 adviseurs deelnemen. Deelname op volgorde van aanmelding.

Annulerings-/ verplaatsingsregeling

U kunt uw deelname aan de adviseursmiddag uitsluitend schriftelijk/per e-mail annuleren of verplaatsen. Hiervoor geldt de volgende regeling:

  • Tot 5 weken voor de datum is kosteloos annuleren mogelijk.
  • Annuleren tot drie weken voor aanvang van de adviseursmiddag: 25% van het bedrag verschuldigd.
  • Annuleren vanaf drie weken voor aanvang van de adviseursmiddag: het volledige bedrag is verschuldigd.

Bent u onverhoopt verhinderd, dan kunt u eventueel een collega in uw plaats laten komen.

Kosten

De genoemde kosten zijn exclusief btw. De kosten zijn inclusief lunch.

Betalingstermijn

Ongeveer vier weken voor aanvang van de adviseursmiddag ontvangt u een factuur. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 werkdagen. Indien de betaling voor aanvang van de adviseursmiddag niet is ontvangen dan kunt u niet deelnemen aan de bijeenkomst.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2222) 6983 vestigingen
ISO 50001 (22) 34 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (371) 1453 vestigingen
EMAS (3)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001