Onderzoek ISO 14001

Fijn dat u wilt meewerken aan het onderzoek naar de toegevoegde waarde en de ervaringen met certificatie volgens ISO 14001:2015. Uw mening is voor ons van groot belang om verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Door de ruime opzet van de vragen lijkt het een omvangrijke vragenlijst, het zijn echter vragen die u snel kunt invullen. De praktijk heeft uitgewezen dat het invullen ongeveer 15 minuten kost.

Zoals aangegeven voert SCCM dit onderzoek uit om inzicht te krijgen in de:
- ervaringen met de ISO 14001:2015;
- toegevoegde waarde die ISO 14001:2015 biedt;
- ervaringen en meerwaarde van het certificeren.

De vragenlijst wordt anoniem ingevuld en alle verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld. De rapportage wordt zodanig opgesteld dat daarin geen informatie is opgenomen die te herleiden is naar individuele organisaties.

Mocht u de rapportage van ons willen ontvangen of wilt u nadere toelichting geven of mogen wij u om nadere toelichting vragen, dan kunt u hiervoor aan het eind van de vragenlijst uw e-mailadres achterlaten.

Heeft u gedurende het invullen vragen, dan kunt u ons bellen met 070-3623981 of mailen naar info@sccm.nl. Wij helpen u graag!

Nogmaals dank voor uw medewerking aan dit onderzoek!

Team SCCM

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2512) 7108 vestigingen
ISO 50001 (28) 76 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (362) 1456 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001