Peter Stroucken, Thomas Regout

“Om onze ambitieuze reductiedoelstelling voor metaalafval te behalen, was de bewustwording en medewerking van alle medewerkers noodzakelijk.”
 
 

OHSAS 18001 versus VCA

OHSAS 18001 en VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) zijn normen met een vergelijkbaar doel: het verminderen en beheersen van arbeids- en veiligheidsrisico’s. De wijze waarop dit met VCA en OHSAS 18001 wordt ingevuld is deels overlappend en deels verschillend.

Voor bedrijven die twijfelen tussen OHSAS en VCA en voor opdrachtgevers die een certificaat vragen, hebben we voor een paar belangrijke thema’s de verschillen op een rijtje gezet. Onderstaand overzicht is dus niet volledig. Een vollediger en meer uitgewerkt overzicht vindt u in onze notitie over de verschillen tussen OHSAS en VCA.

Internationaal <> Nederland

OHSAS 18001 is een internationale norm voor arbomanagementsystemen (die wordt vervangen door de in ontwikkeling zijnde ISO 45001). De VCA wordt vooral in Nederland en enkele omringende landen toegepast.

Compleet managementsysteem <> checklist

OHSAS 18001 omvat de gehele cyclus van beleid maken, uitvoeren, controleren en verbeteren. De organisatie bepaalt zelf op basis van de arbogevaren en risico’s de doelstellingen en maatregelen. De naleving van wet- en regelgeving is daarbij een integraal onderdeel. De VCA is een checklist die zich primair richt op de uitvoering van werkzaamheden. De doelstelling is voorgeschreven en richt zich op ‘ongevallen met letsel met uitzondering van EHBO-gevallen’. Daarnaast zijn er meer maatregelgerichte doelstellingen. Naleving van wet- en regelgeving is bij VCA geen item.

Gehele organisatie <> alleen risicovolle functies

OHSAS gaat uit van alle activiteiten en processen en de arbogevaren en -risico’s daarvan (inclusief psychosociale arbeidsbelasting) voor alle medewerkers. Bij de VCA gaat het primair om de risicovolle functies in de uitvoering.

Samengevat

Samengevat biedt OHSAS 18001 een organisatie meer mogelijkheden om zelf keuzes te maken om de arboprestaties continu te verbeteren en is het gericht op alle risico’s voor de gehele organisatie. Daarnaast is de naleving van wet- en regelgeving met OHSAS 18001 geborgd.

Meer info

Informatie over OHSAS 18001, het certificatieschema, certificatie-instellingen en OHSAS 18001-gecertificeerde bedrijven is te vinden op deze website. Vergelijkbare informatie over VCA is te vinden op www.vca.nl.

Interessante artikelen

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2464) 7567 vestigingen
ISO 50001 (20) 32 vestigingen
OHSAS 18001 (363) 1502 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001