Peter Stroucken, Thomas Regout

“Om onze ambitieuze reductiedoelstelling voor metaalafval te behalen, was de bewustwording en medewerking van alle medewerkers noodzakelijk.”
 
 

ISO 45001 versus VCA

Zowel ISO 45001 als VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) richten zich op veiligheid en gezondheid en het verminderen en beheersen van arbeids- en veiligheidsrisico’s. Daarbij ligt bij VCA de nadruk op veiligheid. De wijze waarop dit met VCA en ISO 45001 wordt ingevuld is deels overlappend en deels verschillend. Voor bedrijven die twijfelen tussen ISO 45001 en VCA en voor opdrachtgevers die een certificaat vragen, hebben we voor een paar belangrijke thema’s de verschillen op een rijtje gezet. Onderstaand overzicht is dus niet volledig.

Internationaal <> Nederland

ISO 45001 is de internationale norm voor managementsystemen voor gezond en veilig werken. De VCA wordt vooral in Nederland en enkele omringende landen toegepast en heeft geen internationale status

Aansluiting bij andere managementsystemen

Alle ISO-managementsystemen zijn opgezet volgens de zogenaamde High Level Structure (HLS). Dat wil zeggen dat de hoofdstukindeling en basistekst van de verschillende onderdelen van het managementsysteem gelijk is. Organisaties die al een milieu- of kwaliteitsmanagementsysteem op basis van respectievelijk de ISO 14001 en ISO 9001 hebben, hebben daarmee ook de basis voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken. In geval van certificatie kunnen ook audits worden gecombineerd. 

Compleet managementsysteem <> checklist

ISO 45001 is een managementsysteemnorm, dit betekent dat eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de verschillende onderdelen van het managementsysteem. De wijze waarop de onderdelen van het managementsysteem vervolgens worden ingevuld kan de organisatie zelf bepalen op basis van de gevaren en risico’s die aan de orde zijn. 

In de VCA-norm komen ook verschillende elementen van een managementsysteem terug. Het verschil is dat de VCA meer uitvoeringseisen stelt en ISO 45001 meer systeemeisen.  De VCA is daarmee ‘directiever’. Voorbeelden hiervan zijn:

  • VCA schrijft voor dat medewerkers beschikken over een VCA-opleiding. ISO 45001 vereist dat voor alle medewerkers is bepaald welke competenties nodig zijn om de doelstellingen voor gezond en veilig werken te behalen. Wanneer dat zinvol is zou daarbij gebruik gemaakt kunnen worden van VCA-opleidingen.
  • VCA schrijft een minimum aantal ‘toolboxmeetingen’ voor om personeel bewust te maken van gevaren, risico’s en maatregelen. ISO 45001 vereist dat personeel bewust is van gevaren en risico’s en maatregelen en betrokken is bij de identificatie en evaluatie van gevaren en risico’s. De wijze waarop wordt door de organisatie zelf bepaald.

Niet alle systeemeisen die in ISO 45001 zijn opgenomen komen terug in de VCA-eisen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen eisen ten aanzien van de contextanalyse (4.1 en 4.2) en de borging van compliance met wettelijke en andere eisen. ISO 45001 stelt eisen aan de invulling van verschillende onderdelen van het managementsysteem waarbij steeds het sluitend maken van de PDCA-cyclus centraal staat.

De VCA kent verschillende niveaus: VCA*, VCA** en VCAp. De p staat voor petrochemie. Het aantal eisen loopt op van VCA* naar VCAp. Veruit de meeste certificaten in Nederland zijn verstrekt op niveau VCA*. 

Gehele organisatie <> alleen risicovolle functies

ISO 45001 gaat uit van alle activiteiten en processen en de gevaren en -risico’s voor gezond en veilig werken daarvan (inclusief psychosociale arbeidsbelasting) voor alle medewerkers. Bij de VCA gaat het primair om de risicovolle functies in de uitvoering.

Meer info

Informatie over ISO 45001, het certificatieschema, certificatie-instellingen en OHSAS 18001- en ISO 45001-gecertificeerde bedrijven is te vinden op deze website. Vergelijkbare informatie over VCA is te vinden op www.vca.nl.

Interessante artikelen

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2468) 7540 vestigingen
ISO 50001 (21) 33 vestigingen
OHSAS 18001 (360) 1430 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001