Camiel Wouters, Initial

“Op elk werkoverleg is veiligheid het eerste agendapunt. We roepen medewerkers nadrukkelijk op om gevaarlijke situaties te melden.”
 
 

Overheidstoezicht en ISO 45001

De overheid houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Ten aanzien van de omstandigheden voor gezond en veilig werken (G&VW) is dit de Inspectie SZW. Het beleid van de Inspectie SZW is om organisaties met een OHSAS 18001-certificaat minder frequent of zelfs helemaal niet te bezoeken voor een inspectie in het kader van het toezicht op de naleving van de Arbowet. Uitzonderingen hierop zijn organisaties die onder het BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen) vallen. In de Kamerbrief van 30 maart 2012 leest u op pagina 6 meer hierover. Het ministerie moet nog bevestigen of dit beleid ook voor organisaties met een ISO 45001-certificaat wordt toegepast. Het G&VW-managementsysteem sluit verder perfect aan bij de verplichting tot het opstellen en uitvoeren van een Risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E) en de aanpak met Arbocatalogi waarin maatregelen op sectorniveau zijn uitgewerkt. Het G&VW-managementsysteem borgt de uitvoering in de organisatie en de regelmatige actualisatie.

Verlichting inspectiefrequentie

Om in aanmerking te komen voor de verlichting van de inspectiefrequentie voor OHSAS 18001, is het van belang dat zowel het KvK-nummer als de vestigingsnummers van de gecertificeerde organisaties zijn vastgelegd in de database van SCCM. Voor de planning van inspecties gebruikt de Inspectie SZW de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Elke organisatie heeft een KvK-nummer voor de organisatie als geheel en een vestigingsnummers voor zowel de hoofdvestiging als eventuele nevenvestigingen. Inspectie SZW maakt daar gebruik van. De informatie wordt via de certificatie-instelling bij SCCM aangeleverd. Certificatie-instellingen kunnen deze voorbeeldbrief gebruiken voor het opvragen van gegevens voor een lagere inspectiefrequentie. 

Links

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2474) 7533 vestigingen
ISO 45001 (4) » 7 vestigingen
ISO 50001 (21) 33 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (359) 1418 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001