Overheidstoezicht en ISO 45001

De overheid houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Ten aanzien van de omstandigheden voor gezond en veilig werken (G&VW) is dit de Inspectie SZW. De frequentie waarmee organisaties door Inspectie SZW worden geïnspecteerd, wordt gebaseerd op een risico-inschatting. Bij deze inschatting speelt de aanwezigheid van een ISO 45001/OHSAS 18001-certificaat een belangrijke rol. Wanneer een organisatie een ISO 45001/OHSAS 18001-certificaat heeft, zal deze minder frequent of niet worden geïnspecteerd.  Wanneer er meldingen zijn, heeft Inspectie SZW echter de plicht onderzoek te doen. De aanwezigheid van een ISO 45001-certificaat speelt dan geen rol. Organisaties die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) worden met een vaste frequentie geïnspecteerd. De aanwezigheid van een ISO 45001/OHSAS 18001-certificaat heeft daarop geen invloed.

Het G&VW-managementsysteem sluit verder perfect aan bij de verplichting tot het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en de aanpak met arbocatalogi waarin maatregelen op sectorniveau zijn uitgewerkt. Het G&VW-managementsysteem borgt de uitvoering in de organisatie en de regelmatige actualisatie.

Gebruik ISO 45001/OHSAS 18001-certificaat bij bepaling inspectiefrequentie

Om in aanmerking te komen voor de verlichting van de inspectiefrequentie is het van belang dat zowel het KvK-nummer als de vestigingsnummers van de gecertificeerde organisaties zijn vastgelegd in de database van SCCM. Voor de planning van inspecties gebruikt Inspectie SZW de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel in combinatie met de gegevens in de registratie van ISO 45001/OHSAS 18001-certificaten van SCCM. Alleen organisaties waarvan het certificaat in de database van SCCM staat worden door Inspectie SZW meegenomen bij de bepaling van de inspectiefrequentie.

Elke organisatie heeft een KvK-nummer voor de organisatie als geheel en vestigingsnummers voor zowel de hoofdvestiging als eventuele nevenvestigingen. Inspectie SZW gebruikt zowel het KvK-nummer als het KvK-vestigingsnummer. De KvK-nummers en KvK-vestigingsnummers worden via de certificatie-instelling bij SCCM aangeleverd. Certificatie-instellingen kunnen deze voorbeeldbrief gebruiken voor het opvragen van de noodzakelijke gegevens bij de ISO 45001/OHSAS 18001-gecertificeerde organisaties.

Links

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2521) 7172 vestigingen
ISO 50001 (25) 69 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (361) 1425 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001