Harrie Sluijer, Prysmian

“Het systeem geeft ons houvast om overzicht te houden op alle arbo- en veiligheidsaspecten. We weten nu of we alles afgedekt hebben.”
 
 

Overheidstoezicht en OHSAS 18001

De overheid houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Ten aanzien van arbeidsomstandigheden is dit de Inspectie SZW. Het beleid van de Inspectie SZW is om organisaties met een OHSAS 18001-certificaat minder frequent of zelfs helemaal niet te bezoeken voor een inspectie in het kader van het toezicht op de naleving van de Arbowet. Dit is de zogenaamde inspectievakantie. Uitzonderingen hierop zijn organisaties die onder het BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen) vallen. In de Kamerbrief van 30 maart 2012 leest u op pagina 6 meer hierover.

Het arbomanagementsysteem sluit verder perfect aan bij de verplichting tot het opstellen en uitvoeren van een Risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E) en de aanpak met Arbocatalogi waarin maatregelen op sectorniveau zijn uitgewerkt. Het arbomanagementsysteem borgt de uitvoering in de organisatie en de regelmatige actualisatie.

Verlichting inspectiefrequentie

Om in aanmerking te komen voor de verlichting van de inspectiefrequentie, is het van belang dat zowel het KvK-nummer als de vestigingsnummers van de OHSAS 18001-gecertificeerde organisaties zijn vastgelegd in de database van SCCM. Voor de planning van inspecties gebruikt de Inspectie SZW de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Elke organisatie heeft een KvK-nummer voor de organisatie als geheel en een vestigingsnummers voor zowel de hoofdvestiging als eventuele nevenvestigingen. Inspectie SZW maakt daar gebruik van. De informatie wordt via de certificatie-instelling bij SCCM aangeleverd. Certificatie-instellingen kunnen deze voorbeeldbrief gebruiken voor het opvragen van gegevens voor een lagere inspectiefrequentie. 

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2464) 7567 vestigingen
ISO 50001 (20) 32 vestigingen
OHSAS 18001 (363) 1502 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001