Alfons Veldkamp, DEKRA

"Een goede auditor kijkt in het certificatieproces ook ketenbreed naar de afnemers en toeleveranciers van het te certificeren bedrijf."
 
 

Arbo OHSAS 18001

OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen.

De basis voor het arbomanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). OHSAS 18001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus, ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • de continue verbetering van de arbeidsomstandigheden;
  • de beheersing van de arborisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
  • het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

 

De eisen in de OHSAS 18001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen:

  • arbobeleid
  • planning
  • implementatie en uitvoering
  • controle en corrigerende maatregelen
  • beoordeling door de directie

 

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

OHSAS 18001 wordt internationaal breed toegepast. In een groot aantal landen is OHSAS 18001 overgenomen als nationale norm. De OHSAS 18001-norm sluit wat betreft opzet naadloos aan bij de ISO 14001-norm. Op het niveau van ISO wordt op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van een ISO-norm voor arbomanagementsystemen, namelijk ISO 45001. Meer informatie over de ontwikkeling van de ISO 45001-norm vindt u hier.

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2464) 7567 vestigingen
ISO 50001 (20) 32 vestigingen
OHSAS 18001 (363) 1502 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001