Piet Coevert, BSI Group

"Dankzij ISO 14001 verlopen processen bij bedrijven beter, wat de bedrijfsvoering ten goede komt."
 
 

EED/Energieaudit

Een van de eisen uit de EU Energie Efficiency Directive (EED) is dat grotere organisaties (o.a. meer dan 250 werknemers) een zogenaamde energieaudit moeten hebben uitgevoerd. De eerste audit moest op 5 december 2015 zijn uitgevoerd. De energieaudit moet met een frequentie van één keer per vier jaar worden uitgevoerd.

Implementatie in Nederland

Het ministerie van IenM heeft in juli 2015 de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie gepubliceerd, waarmee de implementatie van de richtlijn in Nederland wettelijk is geregeld. Daarnaast heeft het ministerie een document met veelgestelde vragen en een stappenplan uitgebracht. Met het stappenplan kan een organisatie bepalen of de verplichting tot het uitvoeren van de energieaudit van toepassing is. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van links en downloads.

Vrijstelling van uitvoering energie-audit

Organisaties met een gecertificeerd ISO 50001-energiemanagementsysteem zijn vrijgesteld van deze energieaudit. Dit is vastgelegd in de tijdelijke regeling voor implementatie van de energieaudit. Naast ISO 50001, zijn er ook andere ‘keurmerken’ waarmee kan worden aangetoond dat aan de verplichtingen ten aanzien van de energieaudit is voldaan. Voor deze ‘keurmerken’ heeft de RVO zogenaamde factsheets opgesteld om het bevoegd gezag te informeren over de mate waarin daarmee voldaan wordt aan de eisen uit de EED. Voor het certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001 is ook een factsheet opgesteld. Uit dit document kan het bevoegd gezag opmaken dat met dit certificaat aan de eisen uit de EED ten aanzien van de energieaudit is voldaan. In de tijdelijke regeling is ook vastgelegd dat organisaties die deelnemen aan het MJA3- of het MEE-convenant zijn vrijgesteld van het uitvoeren van een energieaudit.

Veelgestelde vragen

SCCM krijgt regelmatig vragen over de uitvoering van de energieaudit en de relatie met ISO 14001 en ISO 50001. De meest gestelde vragen hebben wij beantwoord in de Toelichting EED - energieaudit.

Links
Tijdelijke regeling voor de implementatie van de energieaudit
Veelgestelde vragen en stappenplan implementatie energieaudit
Toelichting implementatie EED - Energieaudit

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2468) 7540 vestigingen
ISO 50001 (21) 33 vestigingen
OHSAS 18001 (360) 1430 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001