Doelstelling SCCM

Doelstelling van SCCM is dat de ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten een toegevoegde waarde hebben in de relaties van organisaties met hun omgeving, bijvoorbeeld de overheid. Wanneer de meerwaarde ontbreekt, kan dit aanleiding zijn de ‘spelregels’ zoals vastgelegd in de certificatieschema’s aan te passen.

SCCM sluit overeenkomsten met de certificatie-instellingen over het gebruik van deze certificatieschema’s. Dit kunnen alleen door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde certificatie-instellingen zijn. De Raad voor Accreditatie beoordeelt voor ISO 14001 en OHSAS 18001 of de certificatie-instellingen werken volgens deze ‘spelregels’. Daarnaast beoordeelt de Raad voor Accreditatie of alle belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd in het Centraal College van Deskundigen (CCvD Milieu en CCvD Arbo) van SCCM. De certificatie op basis van de ISO 50001-norm valt vooralsnog niet onder de RvA-accreditatie.

De certificatie-instellingen beoordelen de implementatie van de normen bij organisaties op basis van de betreffende certificatieschema’s van SCCM.

De Raad voor Accreditatie houdt toezicht op de certificatie-instellingen door zowel het onderzoeken van interne procedures, contractreviews, tijdsbesteding, auditrapporten, competenties van auditors etc. op basis van documenten op kantoor als het steekproefsgewijs bijwonen van certificatieonderzoeken.

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2521) 7172 vestigingen
ISO 50001 (25) 69 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (361) 1425 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001