Webinar Verordening Persoonlijke beschermingsmiddelen - vragen

Hieronder vindt u de antwoorden die tijdens het Webinar Verordening Persoonlijke beschermingsmiddelen van 26 oktober 2017 zijn gesteld.

Meer informatie over PBM is te vinden op het Arboportaal.

Wat zijn focuspunten uit de Warenwet die te maken hebben met PBM's waar werkgever en werknemer op moeten letten?

Per 21 april 2018 zal de huidige PBM-richtlijn worden ingetrokken. Vanaf die datum is de nieuwe PBM-verordening meteen van kracht. De verordening heeft rechtstreekse werking vanuit Europa. Dat houdt in dat de EU-lidstaten de bepalingen in de verordening niet omzetten in nationale wetgeving. Door de komst van de nieuwe PBM-verordening zal de inhoud van het huidige Nederlandse Warenwetbesluit PBM dan ook volledig verdwijnen. Er blijft alleen een verwijzing over naar de Europese PBM-verordening.

De PBM-gebruikersrichtlijn (89/656/EEC) blijft wel bestaan en regelt:

 • verplichting werkgevers
 • documenteren van opleiding en training
 • aantoonbaarheid van de verlaging van het restrisico d.m.v. PBM’s
 • zorg en onderhoud PBM
Er werd gesproken over aanpassing/uitbreiding van de PBM gebruikersrichtlijn. Staat hier ook nog een datum voor dat deze aanpassing ingaat, of is deze inmiddels al ingegaan?

De PBM (EU) Verordening en de PBM Richtlijn 89/656 (ook wel gebruikersrichtlijn genoemd) staan los van elkaar. In de gebruikersrichtlijn is vermeld dat de PBM's moeten voldoen aan de geldende product wetgeving op moment van aankoop (dus als PBM Richtlijn wordt vervangen door de PBM Verordening, dan moet dit gelezen worden als “PBM's moeten voldoen aan PBM Verordening 2016/425”) en moet aangepast zijn aan het risico waartegen het moet beschermen.

Wat moet je doen als je als KAM-manager PBM's voorschrijft?

De keuze van PBM’s moet passen bij de gevaren die in de RI&E zijn bepaald. Van een organisatie mag je verwachten dat:

 • er een overzicht van ingekochte/gebruikte PBM’s aanwezig is
 • er alleen gebruik gemaakt wordt van goedgekeurde PBM’s
 • voor alle PBM’s verklaring(en) van overeenstemming aanwezig zijn
 • de gebruiksaanwijzingen van PBM’s aanwezig zijn
 • de gebruikers getraind zijn in het juist gebruik van PBM’s
 • PBM’s worden onderhouden, gekeurd en/of vervangen wanneer nodig

 

Werkkleren (bijv. overalls) zijn niet altijd beschermingsmiddelen in de zin van de Arbowet. Hoe zit dat in de Europese verordening?

In de Europese verordening worden PBM’s ingedeeld op basis van risico’s. Categorie 1 is bedoeld voor het beschermen tegen beperkte risico’s. Deze beperkte risico’s zijn:

 • oppervlakkig mechanisch letsel
 • contact met vrij onschadelijke schoonmaakmiddelen
 • langdurig contact met water
 • schade aan de ogen als gevolg van blootstelling aan zonlicht (alles behalve observatie van de zon)
 • contact met warme oppervlakken van niet meer dan 50°C
 • niet-extreme weersomstandigheden

Een katoenen of polyester/katoen overall is geen PBM en valt daarom niet onder de oude richtlijn of nieuwe verordening. Dit product beschermt hooguit tegen vies worden, de mechanische bescherming is niet anders dan bijvoorbeeld een spijkerbroek of iets dergelijks. Werkkleding artikelen die wel aan één of meerdere normen voldoen, zijn wel een PBM en vallen dus wel onder de verordening.

Is er een overzicht van de notified bodies en waarvoor zij geaccrediteerd zijn?

Hier vindt u een overzicht van de notified bodies.

Bij welke werkzaamheden heb ik PBM nodig en welke?

Informatie over risico’s en maatregelen, waaronder PBM is te vinden in de Arbocatalogus van de branche. Alle arbocatalogi zijn hier te vinden.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2505) 7032 vestigingen
ISO 50001 (26) 74 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (357) 1414 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001