Nieuw op mijn.sccm!

Nu online

CLP voor indelen, etiketteren en verpakken van gevaarlijke stoffen
De GHS of CLP verordening geeft regels voor indeling, etikettering en verpakken van chemische stoffen en mengsels.

Omgevingswet en milieuregels voor bedrijven
De Omgevingswet vervangt volgens planning vanaf 1 januari 2022 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en verschillende andere wetten voor de fysieke leefomgeving. Dit document licht toe waar straks de milieuregels in de wetgeving te vinden zijn.

Verwacht op mijn.sccm!
De de komende tijd staan er nog meer interessante updates gepland vanwege veranderingen in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld:

  • Energieprestaties gebouwen. Energiebesparing wordt steeds belangrijker. In dit document komen de belangrijkste wijzigingen m.b.t. gebouwen aan bod;
  • Overzichten wet- en regelgeving voor diverse branches. Deze komen in een geheel nieuwe en geactualiseerde versie terug op de site.

 

Bent u nog niet geregistreerd voor mijn.sccm. Registreer u dan nu! Kijk hier voor de voorwaarden en voor aanmelden.

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2500) 7036 vestigingen
ISO 50001 (33) 124 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (342) 1390 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001